USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) definišu pravila i propise za korišćenje Web sajta „www.bodylinefitnessprave.com“  koji je u vlasništvu i pod kontrolom „Portofit“ d.o.o. ( Bodyline fitnes oprema ) iz Subotice.

Prihvatanje uslova

Pristupom Sajtu i njegovom korišćenjem prihvatate sve ove Uslove. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova, ne smete pristupiti Sajtu ili ga koristiti.

Promene na Uslovima

Zadražavamo pravo da povremeno izmenimo ili ažuriramo ove Uslove bez prethodnog obaveštenja. Vaša je odgovornost da redovno proveravate ove Uslove za bilo kakve izmene. Vaše daljnje korišćenje Sajta nakon objave revidiranih Uslova predstavljaće vaše prihvatanje revidiranih Uslova.

Prava intelektualne svojine

Sajt i njegov sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, logotipe, slike, video klipove, zvukove, podatke, i softver, vlasništvo su „Portofit“ d.o.o. ( Bodyline fitnes oprema ) i/ili njegovih davalaca licence i zaštićeni su autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini.

Povezivanje sa drugim sajtovima

Sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima koji nisu pod našom kontrolom. Nismo odgovorni za sadržaj bilo kog od tih sajtova.

Ograničenje odgovornosti

Sajt vam se pruža „takav kakav jeste“ i „kakav je dostupan“. Ne pružamo nikakve izričite ili pretpostavljene garancije u vezi sa Sajtom ili bilo čim na Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i neprekršenosti.

Suspenzija

Možemo prekinuti ili suspengovati vaš pristup Sajtu ili bilo kom delu Sajta u bilo koje vreme, sa ili bez razloga, uz obaveštenje ili bez njega.

Pravo primenjivog prava

Ovi Uslovi će se tumačiti i primenjivati u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima, kontaktirajte nas na bodyline024@bodyline.com